Voor een ultieme beleving van schoonheid en spa.

privacy

Zin Aan Zee schoonheid & Spa

gevestigd aan Havenweg 1

8899BB vlieland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

zinaanzee@gmail.com

Havenweg 1

8899BB vlieland

0629433376

 

E.M.Sterk is de Functionaris Gegevensbescherming van zin aan zee Hij/zij is te bereiken via zinaanzee@gmail.com

 

Zin Aan Zee ziet het als haar verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten hoe we omgaan met uw gegevens.

Door gebruik te maken van de website geef je aan onze privacy regels te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zin Aan Zee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- gezondheid

Zin Aan Zee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 2 jaar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

zin aan zee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • basis voor klantdossier
 • Maken van een reservering
 • contact te kunnen onderhouden.
 • Uitsluiten van verkeerd toepassen van producten.
 • Afstemmen van behandeladvies op individuele klant.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Communicatie:

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Zin Aan Zee of die van een derde partij.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zin Aan Zee verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Informatie over je gezondheid en gebruik van medicatie die van invloed is op de huid.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zin Aan Zee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van zin aan zee) tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zin Aan Zee gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je  gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt je contact met ons op nemen. Zie bovenstaande  contactgegevens.

Zin Aan Zee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zin Aan Zee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  zinaanzee@gmail.com

 

 

 

Locatie


Openingstijden

 

Week 24

11 juni t/m 17 juni

maandag

08.30-18.00

dinsdag

08.30-18.00

woensdag

gesloten

donderdag

08.30-18.00

vrijdag

08.30-19.00

zaterdag

08.30-19.00

zondag

gesloten

Week 25

18 juni t/m 24 juni

maandag

08.30-18.00

dinsdag

gesloten

woensdag

08.30-18.00

donderdag

08.30-18.00

vrijdag

gesloten

zaterdag

gesloten

zondag

gesloten

Gesloten  wegens vakantie van 22 juni t/m 29 juni


Like ons op Facebook

Landelijke Wellness op FacebookLike Zin aan Zee op Facebook en ontvang de leukste aanbiedingen en het laatste nieuws!


Twitter